TANDEM znači da niko nije SAM!

Utorak, 31. maj 2016. Po?etak u 20:00
MIKSER HAUS, Beograd (Savamala), Kara?or?eva 46

Povodom prvog predstavljanja Roratakt kluba Beograd Dunav i promocije njihove prve humanitarne akcije koju smo nazvali „TANDEM“ (u saradnji sa Medijskim edukativnim centrom i uz podršku Rotari kluba Beograd Dunav) pozivamo vas sve da do?ete, upoznate naše nove Rotaraktovce i Bojana Bigu, slepog ali veštog tvorca TANDEMA nastalih reciklažom starih, odba?enih
bicikala. Mi želimo da pomognemo Bojanu da po?ne novi posao, da pretvara stare bicikle u TANDEME koji bi postali zaštitni znak svih naših budu?ih projekata i podsticaj druženju i suštinskom i potpunom uklju?ivanju mladih sa invaliditetom u sve naše budu?e projekte. Pokažite da zaista TANDEM zna?i da niko nije SAM!

Potom želimo da se zajedno setimo srpske slikarke i dobrovoljne bolni?arke Nadežde Petrovi?. Monodramu “Nadežda Petrovi?” nam je poklonila autorka, gospo?a Biljana ?urovi?, glumica koja i tuma?i ovu znamenitu slikarku, koja je oli?avala duhovnu elitu svog vremena. Predstavu u produkciji Festivala monodrame i pantomime Zemun je režirao Božidar ?urovi?, dok scenografiju i kostim potpisuje Marina Vukasovi??Medenica, a kompozitor je Svetislav Boži?. Monodrama “Nadežda Petrovi?” je nagra?ena na me?unarodnim festivalima u Moskvi, Isto?nom Sarajevu, Bugarskoj, Albaniji i Makedoniji.

Na kraju ve?eri planirano je druženje sa Biljanom, Bojanom i novim Rotaratkovcima uz posluženje i koktel. Ulaznica za humanitarno ve?e je 1,200.00 dinara i sav prihod je namenjen projektu TANDEM.

Ulaznice se mogu kupiti preko Rotari kluba Beograd Dunav, Rotarakt kluba Beograd Dunav, Medijskog edukativnog centra i online kupovinom, a sve informacije i rezervacije možete tražiti elektronskom poštom na office@mediaeducationcentre.eu ili na internet www.mentalhealthupdate.com/lexapro.html stranici www.mediaeducationcentre.eu

POZIVNICA_??????

??????, 31. ??? 2016. ??????? ? 19:30
?????? ????, ??????? (????????), ??????????? 46

??????? ????? ???????????? ???????? ????? ??????? ????? ? ????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ???? ??? ??????? „??????“ (? ??????? ?? ????????? ??????????? ??????? ? ?? ??????? ?????? ????? ??????? ?????) ???????? ??? ??? ?? ??????, ???????? ???? ???? ???????????? ? ?????? ????, ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????, ?????????
????????. ?? ?????? ?? ????????? ?????? ?? ????? ???? ?????, ?? ???????? ????? ??????? ? ??????? ???? ?? ??????? ???????? ???? ???? ????? ??????? ????????? ? ????????? ??????? ? ?????????? ? ???????? ?????????? ?????? ?? ????????????? ? ??? ???? ?????? ????????. ???????? ?? ?????? ?????? ????? ?? ???? ???? ???!

????? ?????? ?? ?? ??????? ?????? ?????? ???????? ? ?????????? ?????????? ??????? ????????. ????????? “??????? ????????” ??? ?? ????????? ???????, ??????? ?????? ???????, ??????? ???? ? ?????? ??? ????????? ????????, ???? ?? ????????? ??????? ????? ???? ???????. ????????? ? ??????????
????????? ????????? ? ????????? ????? ?? ??????? ??????? ???????, ??? ???????????? ? ?????? ????????? ?????? ??????????????????, ? ?????????? ?? ????????? ?????. ????????? “??????? ????????” ?? ????????? ?? ???????????? ??????????? ? ??????, ???????? ????????, ?????????, ???????? ? ??????????.

?? ????? ?????? ????????? ?? ??????? ?? ???????, ??????? ? ????? ?????????????? ?? ????????? ? ??????. ???????? ?? ??????????? ???? ?? 1,200.00 ?????? ? ??? ?????? ?? ??????? ???????? ??????. ???????? ?? ???? ?????? ????? ???????? ????? ??????? ????? ? ????????? ??????????? ??????, ? ??? ???????? ? ??????????? ?????? ??????? ???????????? ?????? ?? office@mediaeducationcentre.eu ??? ??????? ?? ???????? ???????? www.mediaeducationcentre.eu