Šta je Formalno, neformalno i informalno obrazovanje?

Svedoci smo sveopštih i brzih promena u društvu, pa samim tim i na tržištu. Ako želimo da budemo uspešni u poslu i ako nam je cilj da sebi obezbedimo sigurnu budućnost promene moramo da pratimo i da ih spremno dočekamo. To podrazumeva da postojeće znanje i veštine koje posedujemo moramo redovno da aktuelizujemo i unapređujemo. To znači da moramo DA UČIMO CELOG ŽIVOTA.

U modernom društvu postoje tri osnovne forme obrazovanja i to: 1. Formalno obrazovanje  2. Neformalno obrazovanje i  3. Informalno obrazovanje.

1Formalno obrazovanje podrzumeva znanje stečeno u strukturisano-obrazovanim sistema – predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske ustanove i ustanove višeg i visokog obrazovanja. Po završetku škole u ovim ustanovama dobijaju se  diplome ili svedočanstva.

2Neformalno obrazovanje se može definisati kao želja osobe da ovlada novim znanjima i veštinama shodno interesovanju i potrebama. Ta znanja se stiču van formalnog sistema  (izvan školskle). Neformalno obrazovanje se često fokusira na sticanje praktičnih znanja i veština dok se formalno obrazovanje često usredsređuje na informacije koje nemaju značaja u praktičnoj primeni.

Neformalno se obrazujemo na raznim specijalizovanim seminarima i obukama koje organizuju nevladine organizacije ili specijalizovane agencije koje se bave edukacijom. Neformalnim obrazovanjem stiču se praktična poslovna znanja i specifične veštine npr: kako podići nivo kreativnosti i inovativnosti, kako napraviti marketing plan, brzo učenje…

3

Informalno obrazovanje – termin kojim se podrazumeva učenje iz svakodnevnog života, kombinacija života i učenja; smatra se doživotnim procesom u kojem svaki pojedinac stiče stavove, vrednosti, veštine i znanja iz svakodnevnih iskustava i vaspitno-obrazovnih uticaja iz svoje okoline. To je, kako se u narodu kaže “škola života”. Učimo svuda i sa svakim- u kući, na putu, sa vršnajcima, sa decom, gledajući televiziju, slušajući radio, razgovarajući sa prijateljima. Često to nije namerno (svesno) učenje i može proći neprimećeno od strane pojedinca tj. pojedinci ga ne doživljavaju kao proces sticanja znanja i veština, iako to jeste.