Danube for Peace

Dunav za Mir
Medijski edukativni centar i OPENS 2019
Novi Sad, od 6. do 11. avgusta 2018.

Mir i razvoj mirovne pismenosti su osnove građanskog obrazovanja. Dunav za mir u Novom Sadu je kompilacija tri osnovna projekta Medijskog edukativnog centra: rada na UNESKO projektu stvaranja poverenja u medije, rada na stvaranju alatki za razvoj globalnog građanskog obrazovanja i razvoj i unapređenje saradnje mladih u regionu Dunava.

Sve naše trenutne aktivnosti su usmerene na primeni stečenih znanja i veština iz prethodnih aktivnosti i projekata na pripremu za projekat MOST 47 koji je usmeren ka realizaciji cilja 4, tačke 7 Agende 2030 (naglašavam da je cilj 4 tačka 7 neophodan uslov za realizaciju svih ostalih ciljeva Agende):

Cilj 4: Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve! Zadatak 7: Obezbediti da svi učenici steknu znanja i veštine potrebne da se unapredi održivi razvoj, između ostalog i putem obrazovanja za održivi razvoj, unaprediti i održive stilove života, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, kao i promovisati kulturu mira i nenasilja, pripadnosti globalnoj zajednici, poštovanja kulturnih raznolikosti i doprinosa kulture održivom razvoju.

Rad na realizaciji projekta na nacionalnom i međunarodnom nivou ima četiri osnovna elementa:

 • Globalno umrežavanje,
 • Podrška razvoju strategija i politika globalnog obrazovanja i održivog razvoja,
 • Partnerstvo za održivi razvoj i
 • Inovacije u razmeni znanja i iskustava za održivi razvoj.

Naš zadatak je da u Srbiji razvijemo najmanje dva partnerstva:

 • Partnerstvo za razvoj strategija i politika održivog razvoja i
 • Istraživačko partnerstvo za globalno obrazovanje i održivi razvoj (u koje bismo uključili javno-privatno-nevladine institucije kao i organizacije i institucije koje se do sada nisu primarno bavile globalnim obrazovanjem i održivim razvojem).

Posebno se trudimo i da uključimo Srbiju u međunarodno partnerstvo za razmenu znanja i iskustava kao doprinos uspešnom globalnom građanskom vaspitanju. Obaveza nam je da pokrenemo i bar jedno partnerstvo zapadnobalkanskih i/ili dunavskih zemalja i aktivno doprinesemo uspehu tog partnerstva u razmeni znanja, veština i dobre prakse.

Tokom razvoja projekta nameravamo da udružimo:

 • Globalno obrazovanje za (održivi) razvoj (u kojem učestvujemo nekoliko godina, a Vaše Ministarstvo je nosilac aktivnosti) sa
 • Medijskom i informativnom kulturom (planira se nastavak EU-UNESKO projekta stvaranja poverenja u medije) i da dodamo
 • Razvoj vizuelne kulture i digitalnog obrazovanja.

Na ovaj način bi učesnici u razvoju projekta dobili, osim strategija, preporuka i politika, i praktična sredstva neophodna za stvaranje aktivnih građana (mladih!) koji bi se uključili u rad na promociji i postizanju ciljeva održivog razvoja.

Dunav za mir u Novom Sadu je prvi korak u pripremi za realizaciju MOSTA 47 i stvaranja uslova za postizanje ciljeva održivog razvoja. Naša je namera da uz podršku OPENS-a razvoju ovog projekta realizujemo do kraja 2020. godine:

 • Informativno-obrazovne seminare i radionice koje bi bile efikasna priprema za savetovanje o preporukama, strategijama, politikama i mapi puta ispunjenja ciljeva održivog razvoja,
 • Niz laboratorija-radionica i prezentacija u cilju podizanje kapaciteta neophodnih za postizanje ciljeva održivog razvoja pomoću društvene, građanske, ekonomske i ekološke odgovornosti. U ovom segmentu nam je prioritet uključivanje mladih iz cele Srbije preko Kancelarija za mlade, ali i univerzitetskih studenata, mladih članova sportskih organizacija, mladih umetnika, novinara, filmskih i TV stvaraoca,
 • Promociju održivih stilova života kao uslova za zdravo odrastanje,
 • Poziv na široki i ravnopravni pristup pravima koja mladi imaju i njihova promocija,
 • Podsticanje na stvaranje uslova za mobilnost mladih, realni i virtuelni volonterizam i praksu,
 • Stvaranju uslova za efikasnu saradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora,
 • Učestvovanje u kampanjama za slobodu govora, a protiv govora mržnje i (nasilnog i nenasilnog) ekstremizma.

Mladi treba da budu najvažniji učesnici jer će oni 2030. godine biti na liderskim pozicijama i imati najviše koristi od aktivnosti i rezultata ovog projekta. Ovim projektom možemo doprineti i stvaranju jasne vizije i svesti o važnosti održivog razvoja pomoću podizanja društvenih, ekonomskih, ekoloških i građanskih kapaciteta i odgovornosti svih učesnika-saradnika-partnera.

Rezultat slika za dom zivojin culum ns

Učesnici radionice biće smešteni u kampus novosadskog Univerziteta u dvokrevetne sobe sa kupatilom u Studentski dom “Živojin Ćulum”, Bulevar despota Stefana 5А, Novi Sad 21000

AGENDA:

Nedelja, 5. avgust
Posle 14h, dolazak učesnika na recepciju SD “Živojin Ćulum”

Prijava i smeštaj u sobe

19:00      Večera i slobodno vreme. Volonteri Novog Sada će pomoći učesnicima da se orijentišu u gradu.

Ponedeljak, 6. avgust

09:30      Doručak

10:00 – 13:00 Šetnja do centra Novog Sada

14:00 – 15:30 Ručak

16:00 – 18:00 Prva radionica: uvod i upoznavanje

18:30      Večera i slobodno vreme

Utorak, 7. avgust

09:30      Doručak

10:00 – 13:00 Šta su nove pismenosti? Zašto su važne za obrazovanje 21. veka?

14:00 – 15:30 Ručak

16:00 – 18:00 Ciljevi održivog razvoja. Aktivni građani. Kako doprineti

18:30     Večera i slobodno vreme: mesta koja mladi vole u Novom Sadu sa volonterima

Sreda, 8. avgust

09:30      Doručak

10:00 – 13:00 Vizuelna pismenost i ekspresija. Fotografija i film. Uvod u kreativni process: od price do slike!

14:00 – 15:30 Ručak

16:00 – 18:00 Predstavljanje ideja. Diskusija. Korekcije . Prvi koraci: stvaranje timova, prvi sinposisi i uvod u storyboard.

18:30     Večera i slobodno vreme

Četvrtak, 9. Avgust

09:30      Doručak

10:00 – 13:00 Priprema za produkcija. Produkcija

14:00 – 15:30 Ručak

16:00 – 18:00 Popodne na Dunavu (ako ne bude padala kiša)!

18:30     Večera i slobodno vreme

Petak, 10. avgust

09:30      Doručak

10:00 – 13:00 Produkcija

14:00 – 15:30 Ručak

16:00 – 18:00 Produkcija

18:30     Večera i slobodno vreme

Subota, 11. avgust

09:30      Doručak

10:00 – 13:00 Produkcija i post produkcija

14:00 – 15:30 Ručak

16:00 – 18:00 Produkcija i post produkcija

18:30     Večera, party i projekcije radova učesnika radionice

Nedelja, 12. avgust

09:30 – 10:00 Doručak

Odlazak učesnika