TANDEM u Bečeju

Medijski edukativni centar iz Beograda je pre nekoliko meseci pokrenuo jedan projekat, inspirisan mladim Be?ejcem, Bojanom Bigom, koji je slep od svoje druge godine života. Prvi tandem je završen a u nastavku možete pogledati kolekciju TV reportaža o ovom Bojanovom podvigu!

O Projektu:

?lanovi Medijskog edukativnog centra su osmislili projekat koji se zove Tandem, uz podnaslov „Kad imaš tandem nikada nisi sam“. Tim projektom su želeli da pokažu da ljudi imaju predrasude prema mladim ljudima koji su slepi, odnosno mladim ljudima sa invaliditetom, i da pokažu svima da oni mogu mnogo više, nego što svi misle.

Pomo?u ovog projekta, mladi ljudi sa invaliditetom imaju mogu?nost da rade i da zarade novac koji je sigurno dragocen dodatak za njihovu egzistenciju. Bojanu ovo nije prvi projekat, on je ve? uradio jedan film pod nazivom  „Merdevine“, i dva animirana how to buy levaquin filma u okviru projekta animacija za slepe ljude. Za oko 10 dana, trebalo bi da završi svoj prvi tandem bicikl, koji sprema za ovaj projekat. Svi nestrpljivo ?ekaju šta ?e ovaj mlad, talentovan ?ovek ovaj put da stvori.

Prema re?ima predsednika Medijskog edukativnog centra iz Beograda,Miomira Raj?evi?a, oni posebno misle na projekte koje su vezani za zemlje Dunavske regije, jer je strategija Evropske unije da se u Dunavskoj regiji naprave biciklisti?ke staze da može se pro?i celom dužinom Dunava biciklom. Tandem je idealno sredstvo za to, zato što slep ?ovek može da se vozi u paru.

U tom projektu imaju podršku Ujedinjenih nacija, UNESCO-a, velikih evropskih nevladinih organizacija i vlada skoro svih podunavskih zemalja. Cilj je da Dunav postane turisti?ka regija u kojoj ?e  se odvijati brojne kulturne,  ekološke i sportske aktivnosti.

Bojan Biga sa lako?om popravlja bicikl