D bez tačke…

Lisabon_D_bez_tackeŠ.U.N.D. (Šta Umetnost Nudi Društvu) je me?unarodni umetni?ki festival koji je prvi put održan u Beogradu 2010. godine.  Dobitnik je Nagrade grada Beograda u oblasti stvaralaštva mladih za 2012. godinu. Festival  je namenjen  studentima diplomskih i postdiplomskih studija koji se bave likovnim, primenjenim ili multimedijalnim umetnostima. Kako bi Festival došao do što više ljudi, gradova i mesta (pored Beograda) od ove godine uklju?uje i evropske gradove kao mesta održavanja festivala. U maju 2013. Š.U.N.D.  je održan u Lisabonu, dok ?e beogradska publika imati priliku da vidi retrospektivu u UK Parobrod od  24.-27. oktobra 2013. Sve?ano otvaranje je zakazano za 24. oktobar u 19:30h.

Medijski Edukativni Centar (M.E.C.) se uklju?io u projekat “Š.U.N.D. NA IVICI EVROPE, BEOGRAD – LISABON” forhealthylives.com/product/cytotec/ uveren da jedan ovakav poduhvat, koji je imao za cilj širenje umetni?kih tendencija na me?unarodnom nivou i borbu za alternativno vi?enje kulture danas, bez i?ije podrške oslanjaju?i se isklju?ivo na li?ni entuzijazam ?lanova, zaslužuje da bude zabeležen kao dokumentarni film.

Film “D BEZ TA?KE” u produkciji MEC-a i u režiji Milice Mimz Mihajlovi?, je snimljen u Lisabonu i prati tim Š.U.N.D. festivala i njihove napore da predstave umetni?ka dela široj publici uprkos preprekama, finansijskim ograni?enjima i uvek prisutnim pitanjem “Šta umetnost nudi društvu?”. Film prikazuje realnu sliku o tome šta se dešava iza kulisa jednog ovakvog poduhvata.

Premijera je zakazana za 21. oktobar 2013. u 20h u Velikoj Sali Doma Omladine u Beogradu. Ulaz je slobodan.