TANDEM, Donatorsko veče

POZIVNICA_??????

Ulaznice se mogu nabaviti “onlajn” na http://goo.gl/zW7aXH ili pre po?etka programa, u utorak posle 18:00 ?asova u Mikser hausu.
Rezervacije na office@mediaeducationcentre.eu

DONATORSKO VE?E
Utorak, 31. maj 2016. Po?etak u 20:00
MIKSER HAUS, Beograd (Savamala), Kara?or?eva 46

Povodom prvog predstavljanja Roratakt kluba Beograd Dunav i promocije njihove prve humanitarne akcije koju smo nazvali „TANDEM“ (uz podršku Rotari kluba Beograd Dunavu i u saradnji sa Medijskim edukativnim centrom) pozivamo vas da do?ete, upoznate naše nove Rotaraktovce i Bojana Bigu, slepog ali veštog tvorca TANDEMA nastalih reciklažom starih, odba?enih bicikala. Mi želimo da pomognemo Bojanu da po?ne novi posao, da pretvara stare bicikle u TANDEME koji bi postali zaštitni znak svih naših budu?ih projekata i podsticaj druženju i suštinskom i potpunom uklju?ivanju mladih sa invaliditetom u sve naše budu?e projekte. Pokažite da zaista TANDEM zna?i da NIKO nikada nije SAM!

12970645_1600451113606750_680310709_o

Potom želimo da se zajedno setimo srpske buy levaquin antibiotic slikarke i dobrovoljne bolni?arke Nadežde Petrovi?. Monodramu “Nadežda Petrovi?” nam je poklonila autorka, gospo?a Biljana ?urovi?, glumica koja i tuma?i ovu znamenitu slikarku, koja je oli?avala duhovnu elitu svog vremena. Predstavu u produkciji Festivala monodrame i pantomime Zemun je režirao Božidar ?urovi?, dok scenografiju i kostim potpisuje Marina Vukasovi??Medenica, a kompozitor je Svetislav Boži?. Monodrama “Nadežda Petrovi?” je nagra?ena na me?unarodnim festivalima u Moskvi, Isto?nom Sarajevu, Bugarskoj, Albaniji i Makedoniji.

Na kraju ve?eri planirano je druženje sa Biljanom i novim Rotaratkovcima uz posluženje i koktel. Ulaznica je 1,200.00 dinara i sav prihod je namenjen projektu TANDEM.

Ulaznice se mogu kupiti preko Rotari kluba Beograd Dunav, Rotarakt kluba Beograd Dunav, Medijskog edukativnog centra, online kupovinom i u mikser hausu pre po?etka programa u utorak od 18 ?asova, a sve informacije i rezervacije možete tražiti elektronskom poštom na office@mediaeducationcentre.eu.