Zatureni dnevnik…

Posted on by

Storyboard_s

Ovaj film nastao je kao pokušaj da skrenemo pažnju na neke od problema koji muče današnje društvo. Prvenstveno na problem diskriminacije sa kojim se većina ljudi sreće svakodnevno bez obzira na činjenicu da li se sa problemom sreću svesno ili nesvesno. U prvom planu filma reč je o verbalnoj i neverbalnoj diskriminaciji na osnovu rasne, etničke i socijalne pripadnosti, dok na drugom planu pronalazimo primer diskriminacije na profesionalnom nivou. Činjenica je da svi neosporno podležemo sterotipima i ustaljenim normama, hteli to ili ne, u filmu se trudimo da damo primer i skrenemo pažnju na one „nevidljive“ članove našeg društva koje smo usled predrasuda i stereotipa procenili kao „manje vredne“ ili „nesposobne“ i potisnuli na marginu društvenog života. Protagonisti filma suočavaju se sa problemom diskriminacije na različite načine.Od glavnog lika kome je zbog pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini od samog starta uskraćena prilika da se iskaže na ličnom i profesionalnom planu, preko drugih protagonista koje nevolja tera da, uprkos inicijalnim stavovima i mišljenju, prihvate „alternativno“ rešenje kako bi se izborili sa problemom, svedo negativaca koji se suočavaju sa neosnovanošću svojih stavova…

Glavni motiv je da jedni drugima pružimo priliku i da na taj način pomognemo sebi i drugima uprkos postojećim stavovima, strahovima, predrasudama i stereotipima. Da poskidamo društvene „etikete“ u vidu ustaljenih normi i dozvolimo sebi i drugima šansu za promenu.

Loud and Clear from Creative Cultural Network on Vimeo.


Leave a Reply