STAV O JAVNIM POLITIKAMA I STRATEGIJAMA

STAV O JAVNIM POLITIKAMA I STRATEGIJAMA
MEDIJSKE I INFORMACIONE PISMENOSTI U SRBIJI

I Šta je medijska i informaciona pismenost (MIP)

U ovom dokumentu medijska i informaciona pismenost (MIP) shvata se kao složeni koncept koji obuhvata sve medijske izvore i izvore informacija, promoviše ljudska prava pojedinaca i uključuje pristup koji obuhvata sve zainteresovane društvene aktere. Ovaj koncept integriše sve pojmove koji se odnose na informacione i medijske kompetencije (znanja, veštine i stavove) koji su važni za evaluaciju informacija i medijskog sadržaja. On takođe uključuje i kompetencije koje se odnose na nove medije ili digitalno okruženje. Dok se u javnim politikama i strategijama u Srbiji medijska i informaciona pismenost često odvajaju, a pažnja usmerava samo na jednu od njih, bilo da je to medijska, informaciona ili digitalna, ovaj dokument uzima širi pristup, primjenjujući složeni i slojevit koncept MIP, šta je MIP (kako je MIP definisana u Izveštaju).

Ovaj dokument se odnosi na medijsku i informacionu pismenost (MIP) kao složen koncept kako ga opisuje UNESCO. On uključuje sve medijske izvore i izvore informacija, promoviše prava pojedinca i uključuje pristup više zainteresovanih strana. Taj koncept objedinjuje sve vrste pismenosti i kompetencije od značaja za procenu informacija i medijskog sadržaja. Iako se u politici i strategiji u Srbiji često pravi razlika između medijske i informacione pismenosti, a pažnja je obično usmerena ili na medijsku, ili na informacionu pismenost, u ovom dokumentu je usvojen širi pristup koji podrazumeva složeni koncept MIP. Ceo dokument možete naći OVDE:

STAV O JAVNIM POLITIKAMA I STRATEGIJAMA

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com