Pripremni dokument o nacionalnim politikama i strategijama

EU-UNESKO projekat Izgradnja poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj

Pripremni dokument o nacionalnim politikama i strategijama medijske i informacione pismenosti (MIP) u Srbiji

Sadržaj:

I. Svrha Pripremnog dokumenta
II. Konceptualizacija medijske i informacione pismenosti (MIP) u ovom dokumentu
III. Prema definisanju okvira (konteksta) za razvoj javnih politika i strategija MIP u Srbiji
IV. Pregled: Medijska i informaciona pismenost u Srbiji
IV.1. Javne politike – MIP u relevantnim javnim politikama i ostalim strateškim dokumentima
IV.2. Ostale aktivnosti – MIP u formalnom, neformalnom obrazovanju; uloga različitih aktera
V. Predlog smernica za javne politike medijske i informacione pismenosti
VI. Preporučeni strateški okvir za razvoj medijske i informacione pismenosti u Srbiji
VII. Mapa puta za razvoj medijske i informacione pismenosti u Srbiji
VIII. Reference

I. Svrha Pripremnog dokumenta

Na osnovu pregledne analize postojećih relevantnih javnih politika i prakse medijske i informacione pismenosti u Srbiji, ovaj Pripremni dokument nudi okvir za unapređenje i dalji razvoj javnih politika i strategija medijske i informacione pismenosti (MIP) u zemlji. Svrha ovog dokumenta je da posluži kao polazna osnova za diskusije koje će se održati u okviru Nacionalnih konsultacija o politikama i strategijama MIP u Srbiji. Nacionalne konsultacije se organizuju sa ciljem da se omogući međusektorski dijalog i inicirao proces kreiranja konkretnih preporuka za javne politike u vezi sa integrisanjem MIP-a u formalno i neformalno obrazovanje, a u saradnji sa različitim društvenim akterima. Deo dokument možete naći OVDE:

Pripremni dokument o nacionalnim politikama i strategijama