Nacionalno savetovanje o medijskoj i informacijskoj pismenosti

Nacionalno savetovanje o medijskoj i informacijskoj pismenosti je deo UNESKO-EU finansiranog projekta “Stvaranje poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj”. Organizatori Nacionalnog savetovanja su: Medijski edukativni centar, Ministarstvo za omladinu i sport, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva spoljnih poslova i Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-m Republike Srbije.

Cilj Nacionalnog savetovanja je da započne i omogući široku debatu o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Srbiji i da inicira proces stvaranja specifičnih saveta i preporuka o integrisanju medijske i informacijske pismenosti u formalno, neformalno i informalno obrazovanje.

Nacionalno savetovanje uključuje širok spektar učesnika iz institucionalnog i neinstitucionalnog sektora u Srbiji, važnih za medijsku i informacijsku pismenost, zainteresovanih za razvoj inovativnih, kreativnih i održivih obrazovnih metoda medijskog i informacijskog opismenjavanja. Rezultati koji nastanu u procesu Nacionalnog savetovanja i debate biće predstavljeni u konačnoj verziji dokumenta sa posebnim preporukama za buduće jačanje i razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji.

Jačanje medijske i informacijske pismenosti i interkulturalnih sposobnosti stanovnika su glavne aktivnosti u okviru UNESKO strategije promovisanja društva znanja i bržeg razvoja slobodnih, nezavisnih i pluralističkih medija, univerzalnog pristupa informacijama i znanju kao osnovama za dobro upravljanje. Cilj ovog projekta je da podrži slobodu izražavanja, pristup informacijama i razvoj slobodnih, nezavisnih i pluralističkih medija u Srbiji kao delu projekta “Stvaranje poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” i da pomogne novinarskim i medijskim organizacijama da postanu ključni faktori demokraskog, održivog i miroljubivog razvoja u zemlji i regionu.

Nacionalno savetovanje o medijskoj i informacijskoj pismenosti (preporuke i stategija) koji razvijamo u Srbiji deo je UNESKO-EU finansiranog projekta “Stvaranje poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj”.