Kreativna kolonija Maje Familic

Posted on by

Tekst i fotografije:
Andrea ?ilveši, IYMS-Media Education Centre

Izložba “De?je kreativne kolonije” iz Beo?ina pod imenom MOZAIK je sve?ano otvorena u ponedeljak, 8. aprila u prostorijama boravka osnovne škole “?ura Dani?i?” u Novom Sadu. Izložbu je organizovala Maja Famili?, kordinator likovnih aktivnosti beo?inske kolonije pod pokroviteljstvom britanske fondacije Rpoint, povodom Svetskog dana Roma koja se proslavlja u svetu na razne na?ine.

Nakon nekoliko re?i dobrodošlice i obavezne izjave prisutnim lokalnim medijima i kratkog objašnjenja o na?inu izrade mozaika, Maja je re? prepustila svojim malim šti?enicima, koji su za goste izveli jedan ples uz hip-hop pesmu napisanu na romskom i srpskom jeziku, koju su potpuno sama napisala romska deca iz Niša. Deca koja su u tom trenutku bila u boravku i koja su na nekin na?in bili doma?ini cele ove manifestacije, toliko su se oduševila plesom da su zahtevali ponovnu izvedbu, ?emu su se mladi umetnici rado odazvali.

Nakon što je ples ispra?en gromoglasnim where to buy cipro aplauzom, Maja je pozvala svu prisutnu decu da zajedno u?estvuju na kratkoj likovnoj vežbi, gde su od testa u boji napravili razne skulpture. Bilo je divno videti oduševljenje na malim licima, dok su od crvenog, plavog i zelenog testa oblikovali baš ono što im je tog trenutka palo na pamet, s obzirom na to da je Maja zadala slobodnu temu. Pre nego što su deca zapo?ela sa vajanjem, Maja je objasnila zašto je odabrala baš te tri boje: crvenu, plavu i zelenu, boje romske zastave, koju je nacrtala i na tabli uz kratko objašnjenje.

Dok su se deca bavila vajanjem, Maja je goste odvela u drugu prostoriju  gde su bili izloženi svi mozaici i dala nam kratak opis svog rada sa decom, ali i njihovim roditeljima, o edukaciji koju ona vrši i ?ije rezultate smo videli upravo tamo i tada, na zarumenjenim i blistavim malim licima u u?ionici.


Leave a Reply