Novi oblici evropskog građanstva u eri migracija

Image result for migration and refugees today
Dragi prijatelji,
Hvala vam što ste pristali da distribuišete ovaj upitnik i da učestvujete u istraživanju koje sprovodimo u okviru projekta “Novi oblici evropskog građanstva u eri migracija”. Projekat je finansiran iz projekta EACEA, Evropa za građane, koji vodi Fondazione Giovanni e Francesca Falcone u partnerstvu sa sledećim organizacijama: Antigone – Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence; Asociatia Gipsy Eye;  Association InformaGiovani; Aventura Marão Clube; Beyond Barriers; FOPSIM; Fundacio Privada Ficat; Fundacja Tale Euro Est; IMI; LeISA gGmbH; Media Education Centre; Mezinarodni vzdelavaci centrum GEMS; NGO Sfera Macedonia; Out of the Box International;  Udruga Agencija Lokalne Demokracije; Vidzeme University College.

Ovo projektno istražiti kako društvo percipira migrante u evropskim zemljama. Sve prikupljene informacije biće prikupljane anonimno pomoću programa Survay Monkey. Popunjavanje upitnika će oduzeti samo nekoliko minuta vašeg vremena i mi vam savetujemo da prvo pročitate sva pitanja pre nego šdo počnete da odgovarate da bi vam bila jasna suština ovog istraživanja.

Hvala vam na saradnji i izuzetnoj pomoći u realizaciji ovog projekta.

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone i Medijski edukativni centar

logo necme colorato

Privatnost i zaštita podataka
Giovanni and Francesca Falcone Foundation, kao organizacija koja će obrađivati lične podatke, obavezuje se da u rezultatima istraživanja neće koristiti lične podatke kao šdo će odgovori biti prikupljani anonimno i korišćeni isključivo u zbirnom obliku.
Image result for migration and refugees today